Varför bra dokumentation?

Allt för många företag ser dokumentationen som en nödvändighet. Men bra dokumentation betalar för sig och förstärker värdet av dina produkter, tjänster och ditt varumärke:

Frigör produktens fulla potential
Välskrivna instruktioner kan öka användbarheten i dina produkter genom att förklara hur man använder dess funktioner mest effektivt. Många högteknologiska produkter innehåller fantastiska funktioner som de flesta aldrig nyttjar då de inte känner till dem eller kan lista ut hur man använder dem.

Mervärde för din produkt
Bra dokumentation är en viktig del av ett komplett paket, inte bara ett sista minuten tillägg. Du har utformat din produkt med hög design, kvalitet och funktionalitet och bör tillämpa samma normer för dokumentationen.

Sälja fler produkter
Bra dokumentation ökar kundernas tillfredställelse och säkerställer att de kommer att vara trogna köpare av dina produkter i framtiden.

Minska supportbehovet
Välskriven dokumentation är det mest kostnadseffektiva sättet att minska belastningar på helpdesk och support.

Stärker förtroendet för din produkt
Kunder bedömer ofta omedvetet kvaliteten på produkten genom dokumentationen. Kunden drar slutsatsen att dokumentationens standard gäller även för produkten.

Leverera det du lovar
Bra dokumentation gör det möjligt för dina kunder att uppnå de resultat som din marknadsföring lovar.

Varför använda en extern resurs?

Att dokumentera nya saker är vår vardag. Vår breda erfarenhet omfattar situationer som är lik din och vi använder oss av den för att arbeta mer effektivt. Här är några anledningar till varför våra kunder valde oss.

Frigör resurser som behövs för produktutveckling
Att utveckla dokumentationen med egna resurser leder ofta till att låsa personer i fel arbeten.

Närheten till produkten förblindar
Utvecklare känner oftast produkten alltför väl och förstår inte slutanvändarnas svårigheter att förstå. Som utomstående kan vi fokusera på läsarnas behov och skräddarsy informationen därefter.

Kostnad är bättre definierad
Egna resurser beräknar sällan omfattningen av dokumentationsarbetet. Vi kan ge en estimerad kostnadsbild så du vet hur budgeten kommer att belastas.

Hantera varierande behov
Vi kan förse er med ett lag av kvalificerade skribenter som kan producera bättre dokumentation mer effektivt än dina egna resurser.

Flera nöjda kunder rekommenderar vårt arbetssätt och resultat
Det flesta av våra kunder tycker att dokumentationen som vi har producerat är ett stort kvalitetslyft, både gällande hur den är skräddarsydd och hur den är strukturerad.