Utveckling av dokument

Vi tar fram dokumentation inom följande områden:

Teknikorienterad dokumentation – information som i detalj förklarar hur en produkt eller en tjänst fungerar och hur den skall användas. Vänder sig till personer som exempelvis arbetar med installationer, service, utveckling eller underhåll av dina produkter och tjänster.

Användarorienterad dokumentation – användarmanualer, instruktioner, beskrivningar, scheman, bilder och annat vilket en användare behöver för att kunna använda och utnyttja din produkt eller tjänst.

Kundorienterad dokumentation – material, texter, bilder och beskrivningar som lyfter din produkt eller tjänst.

Distributionssättet kan vara olika för var och en av ovanstående informationstyper. Distributionssättet påverkar strukturen, omfattningen och utformningen av informationen i ganska stor grad och det är vi vana med att ta hänsyn till.

Analyser

Vi utför analyser där vi går igenom era behov av dokumentation och ger förslag på vilka dokument som skall utvecklas, preciserar nödvändiga prioriteringar och presenterar lämplig ambitionsnivå för arbetsinsatserna. Vi föreslår också tidplaner, teknisk lösning och vad dokumentationsarbetet beräknas kosta.

Arbetssätt och processer

I likhet med andra områden är det viktigt att ert dokumentationsarbete bedrivs på ett effektivt och professionellt sätt. Vi hjälper er att utveckla och definiera arbetsmodeller och arbetsprocesser för er framtida dokumentationshantering inklusive produktion, granskning och underhåll.