Oavsett vad du vill ha hjälp med startar vi alltid ett projekt med att identifiera tre saker:

Vem är dokumentationen ämnad för? – För att kunna ta fram en adekvat dokumentation måste vi veta vem den framtida läsaren är. Varje läsare, eller grupp av läsare, har sin egen terminologi, jargong, språkbruk, traditioner, kunskap och erfarenheter som måste beaktas och vägas in. Desto mer vi vet om läsaren, desto bättre blir dokumentationen.

Vad är syftet med dokumentationen? – Information är alltid framtagen med ett syfte. Ju mer vi vet om meningen med det slutliga dokumentet, allt bättre kan information utvecklas, utformas och struktureras. Du bör också veta vilken effekt du vill uppnå. Information kan inspirera, roa, utbilda, instruera, informera, väcka tankar och mer än så. Är du klar över vad du vill uppnå är sannolikheten högre att resultatet blir bra.

Vilken ambitionsnivå har du? – Dokumentation kan tas fram på många olika sätt och vis vilket inte minst påverkar vad arbetet kommer att kosta. Om du talar om för oss vad du  har tänkt dig, när du vill ha det och hur mycket du är villig att betala så förklarar vi vad som kan göras inom dessa ramar.

Titta på denna introduktion till hur vi skapar innehåll. Den är på engelska och tar drygt fyra minuter.