Vi har glädjen att hjälpa ett flertal olika företag och organisationer med deras dokumentation och dokumentationshantering. Exempel på kunder är:

Pricer – analys av dokumentationsbehov där vi tog fram handlings- och tidplan för dokumentation. Utveckling av Operations Manual för en av Pricers produkter.

Point – dokumentation av deras back-office operation och process för underhåll. Vi tar fram användar-, operations- och supportmanualer för en ny kommunikationsplattform.

Thermo-Calc – revision, utveckling och komplettering av Thermo-Calcs produkter. Vi utvecklar användar-, installations- och referensmanualer. Nuvarande uppdrag föregicks av ett analysarbete.

Datanet – utveckling av olika typer av tekniknära dokumentation för ett antal av deras kunder.