Vi gör något som du normalt inte gör,
vi tar fram dokumentation.
Dokumentation som är teknik-, användar- eller kundorienterad.